Vacature voorzitter

COC WBWT is de belangenorganisatie die streeft naar volledige maatschappelijke integratie en acceptatie van homoseksualiteit in West-Brabant-West & Tholen en de verworven rechten bewaakt. Daarnaast is zij het informatiecentrum voor iedereen die met homoseksualiteit te maken krijgt, zowel publiek als politiek. En geeft zij steun, plek en informatie aan diegenen die met homoseksuele gevoelens worstelen.

Voor onze vereniging zijn wij op zoek naar een voorzitter op vrijwillige basis welke fungeert als het gezicht van de vereniging.

De voorzitter vormt samen met de secretaris en de penningmeester het dagelijks bestuur van de vereniging.

Tot jou taken als voorzitter behoren o.a. :

–             Het fungeren als aanspreekpunt van de vereniging zowel intern als extern

–             Het onderhouden van contacten zowel intern als met externe partijen.

–             Het signaleren van knelpunten en verbetert deze.

–             Het leiden van vergaderingen en besprekingen.

Interesse?! Stuur een mail naar info@coc-wbwt.nl